Privacy policy

Informacje na temat ochrony danych osobowych na stronach internetowych i informacje dla podmiotów danych zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia UE w sprawie ochrony danych.

Dane ogólne

Szczegóły odpowiedzialnego działu

Spółka: WITTUR Holding GmbH
Legalni przedstawiciele:  Tom Stephenson, Dr. Max Padberg (dyrektor zarządzający)
Adres Rohrbachstraße 26, 85259 Wiedenzhausen, Niemcy
Szczegóły dotyczące inspektora ds. ochrony danych osobowych skraska@iitr.de

Ogólne informacje w zakresie przetwarzania danych
Dane brane pod uwagę:

Dane osobowe są gromadzone tylko wtedy, gdy zostały dobrowolnie dostarczone przez osoby, których dane dotyczą. Żadne inne dane osobowe nie są gromadzone. Przetwarzanie danych innych niż dozwolone przez prawo odbywa się tylko za wyraźną zgodą użytkownika.

Cel przetwarzania danych: Realizacja umowy.
Rodzaje odbiorców: Urzędy publiczne w obecności przepisów priorytetowych
Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy.
Inne biura zewnętrzne, w których osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę lub przekaz jest dozwolony na podstawie interesów o charakterze imperatywnym. Transfer do krajów trzecich: Podczas wykonywania umowy mogą być zatrudnieni urzędnicy zajmujący się przetwarzaniem poza Unią Europejską.

Okres przechowywania danych: Okres przechowywania będzie zależał od obowiązujących zobowiązań prawnych.


Określone dane witryny

Newsletter
Subskrybując nasz newsletter, podajesz swój adres e-mail, a w niektórych przypadkach również inne dane. Będziemy wykorzystywać takie dane wyłącznie w celu wysyłania Państwu naszego newslettera. Dane podane podczas subskrybowania naszego newsletter będą przez nas przechowywane, dopóki nie anulujesz subskrypcji. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili, korzystając z linku podanego w newsletterze lub wysyłając do nas komunikat w tej sprawie. Takie anulowanie cofnie zgodę na wykorzystanie Twojego adresu e-mail.
Twój adres e-mail, który otrzymaliśmy przy zakupie produktu lub usługi, będzie używany wyłącznie w celu bezpośredniej reklamy za pośrednictwem naszego newslettera w celu promowania produktów lub usług podobnych do zamówionych przez Ciebie, pod warunkiem, że nie sprzeciwiasz się takiemu użyciu . Możesz wycofać zgodę na korzystanie z Twojego adresu e-mail w dowolnym momencie, bez żadnych innych kosztów, z wyjątkiem kosztów transmisji po stawkach podstawowych. Możesz poprosić o wypłatę (a tym samym anulowanie z naszego newslettera), wysyłając komunikat na nasz adres e-mail (zobacz stopka).

Użycie Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies, pliki tekstowe zapisywane w komputerze i umożliwia analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookiei związane z korzystaniem z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Jeśli w tej witrynie włączona jest anonimizacja IP, Google najpierw zamaskuje Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach uczestniczących w umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam zamaskowany. Po otrzymaniu instrukcji od operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących działań na stronach internetowych oraz dostarczania operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając przeglądarkę. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie danych na temat korzystania z witryny wygenerowanych przez plik cookie(w tym Twój adres IP) poprzez zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej do pobrania za pomocą następującego linku: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. W odniesieniu do dyskusji na temat użycia instrumentów analitycznych z pełnymi adresami IP, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp ()" i dlatego adresy IP są dalej przetwarzane tylko w skróconej formie, aby wykluczyć możliwość bezpośredniego wyśledzenia danej osoby. W szczególności w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych zachęcamy do kliknięcia tego linku, aby zapobiec przyszłym anonimowym wykrywaneom za pomocą Google Analytics w tej witrynie dla przeglądarki za pomocą plików cookietypu „opt-out”.


Google AdWords Conversion Tracking
Witryna korzysta z Google AdWords Conversion Tracking, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google AdWords Conversion Tracking wykorzystuje również pliki cookie, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookiei związane z korzystaniem z tej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów na temat działań na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Firma Google ujawni te informacje stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie łączy danych z innymi danymi zebranymi przez Google. Zasadniczo można zapobiec użyciu plików cookie, ustawiając przeglądarkę, aby uniemożliwić instalację takich plików cookies.


Przycisk “Lubię” na Facebook’u
Ta strona korzysta z wtyczek społecznościowych Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej "Facebook"). Po załadowaniu stron zawierających taką wtyczkę dane dotyczące twojego zachowania podczas wizyty zostaną automatycznie przesłane do serwerów Facebooka. Kontroler strony internetowej nie ma żadnego wpływu na rodzaj i jednostkę danych gromadzonych i przesyłanych do Facebooka. Jeśli masz połączenie z Facebookiem, Facebook może powiązać Twoją wizytę z Twoim kontem na Facebooku. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych na Facebooku można znaleźć na stronie http://www.facebook.com/policy.php


Google +1
Ta strona korzysta z wtyczek społecznościowych Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej "Google"). Podczas ładowania stron zawierających taką wtyczkę dane dotyczące Twojego zachowania podczas wizyty mogą być automatycznie przesyłane na serwery Google. Kontroler witryny nie ma żadnego wpływu na rodzaj i jednostkę danych gromadzonych i przesyłanych do Google. Jeśli masz połączenie z Google, Google może powiązać Twoją wizytę z kontem Google. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych w Google +1 są dostępne na stronie http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Użycie AddThis
Ta strona używa wtyczek społecznościowych Add This, LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102 (dalej "AddThis"). Jeśli naciśniesz przycisk wtyczki AddThis, twoja przeglądarka wygeneruje bezpośrednie połączenie z serwerami AddThis i w końcu z wybraną siecią społecznościową. W ten sposób AddThis otrzymuje informacje, że uruchomiłeś taką stronę na naszej stronie internetowej. Kontroler witryny nie ma żadnego wpływu na rodzaj i jednostkę danych gromadzonych i przesyłanych do AddThis i do jakichkolwiek sieci społecznościowych.


Własne pliki cookie
Ta strona wykorzystuje własne pliki cookie w celu poprawy łatwości użytkowania (pliki cookie to zestawy danych przesyłane przez serwer WWW do przeglądarki użytkownika, gdzie są zapisywane w celu późniejszego załadowania). Żadne dane osobowe nie są zapisywane w naszych ciasteczkach. Zasadniczo można zapobiec użyciu plików cookie, ustawiając przeglądarkę, aby uniemożliwić instalację takich plików cookie.

LINKEDIN
Ładowanie LinkedIn, LinkedIn, 2029 Stierlin Courtm, Mountain View, CA 94043 USA, można rozpoznać po logo "in" na niebieskim tle. Po dwukrotnym kliknięciu przycisku "in" zostaniesz połączony z serwerem LinkedIn, a wtyczka LinkedIn zostanie załadowana na pokrewną stronę. Treść przycisku "in" jest przesyłana przez LinkedIn bezpośrednio do przeglądarki, a następnie jest kojarzona z witryną. Istnieje możliwość, że w ten sposób Twój adres IP zostanie przesłany do LinkedIn w USA.
Cel i rozmiar zbierania danych, a następnie przetwarzania i wykorzystywania danych przez LinkedIn, wraz z prawami i ustawieniami w celu ochrony prywatności użytkownika są zilustrowane w informacjach LinkedIn na temat osób, których dane dotyczą (http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy) w odniesieniu do przycisku “in”. Jeśli jesteś członkiem LinkedIn i nie życzysz sobie, aby użycie przycisku "in" powodowało, że LinkedIn zbiera Twoje dane za pośrednictwem naszej strony internetowej i kojarzy je z danymi subskrypcji zapisanymi na LinkedIn, przed rozpoczęciem odwiedzania naszej witryny należy odłączyć się od LinkedIn.

XING
Ładowanie XING, XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Amburgo, Niemcy, można rozpoznać po logo "x" lub "xing" na zielonym tle. Dwukrotne kliknięcie przycisku "XING" spowoduje wygenerowanie połączenia z serwerem XING, a funkcje przycisku współdzielenia XING (w szczególności wskazania licznika) zostaną załadowane na ich stronę internetową; uruchomienie tej witryny nie spowoduje, że XING zapisze dane osobowe; W szczególności XING nie przechowuje adresów IP. Co więcej, twoje zachowanie nie jest analizowane za pomocą cookie powiązanego z "przyciskiem udostępniania XING". Najnowsze informacje dla osób, których dane dotyczą, dotyczące ochrony danych osobowych związanych z "przyciskiem udostępniania XING" i dodatkowe informacje, są dostępne na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.


Dane dotyczące dodatkowych procedur przetwarzania danych

Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych klientów / danych innych podmiotów

Dane brane pod uwagę: Dane dostarczone w celu wykonania zamówienia; wszelkie dalsze dane, które muszą być przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody.
Cel przetwarzania danych: Realizacja zamówienia, a także oferty, zamówienia, sprzedaż i fakturowanie, zapewnienie jakości.
Rodzaje odbiorców: Urzędy publiczne w obecności przepisów priorytetowych
Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy, w tym do przetwarzania danych i hostingu, wysyłki, transportu i logistyki, drukowania i dostawcy usług wysyłkowych. Inne biura zewnętrzne, w których osoba, której dotyczą dane, udzieliła zgody lub gdy przekazanie jest dozwolone na podstawie interesów imperatywnych, w tym w przypadku kontroli zdolności kredytowej z płatnością po otrzymaniu faktury, w celu elektronicznego przesyłania informacji, do celów zapewnienia jakości.

Transfer do krajów trzecich: Podczas wykonywania umowy mogą być zatrudnieni urzędnicy zajmujący się przetwarzaniem poza Unią Europejską.

Okres przechowywania danych: Okres przechowywania będzie zależeć od obowiązujących zobowiązań prawnych dotyczących przechowywania.

Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych przez dostawców
Dane brane pod uwagę: Dane dostarczone w celu wykonania zamówienia; wszelkie dalsze dane, które muszą być przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody.
Cel przetwarzania danych: Realizacja zamówienia, w tym na zamówienia, zakupy, zapewnienie jakości.
Rodzaje odbiorców: Urzędy publiczne w obecności przepisów priorytetowych, w tym urzędy skarbowe i celne
Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy, w tym między innymi przetwarzanie i hosting danych, księgowość, zarządzanie płatnościami

Inne biura zewnętrzne, w których osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę lub przekaz jest dozwolony na podstawie interesów o charakterze imperatywnym.
Transfer do krajów trzecich:Podczas wykonywania umowy mogą być zatrudnieni urzędnicy zajmujący się przetwarzaniem poza Unią Europejską.
Okres przechowywania danych: Okres przechowywania będzie zależeć od obowiązujących zobowiązań prawnych dotyczących przechowywania.


Szczegółowe dane dotyczące procedury zatrudniania
Dane brane pod uwagę: Dane z podania o pracę
Cel przetwarzania danych: Przetwarzanie procedury zatrudniania
Rodzaje odbiorców: Urzędy publiczne w obecności przepisów priorytetowych
Zewnętrzni dostawcy usług lub inni wykonawcy, w tym do celów hostingu.

Inne biura zewnętrzne, w których osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę lub przekaz jest dozwolony na podstawie interesów o charakterze imperatywnym.
Transfer do krajów trzecich:Podczas wykonywania umowy mogą być zatrudnieni urzędnicy zajmujący się przetwarzaniem poza Unią Europejską.
Okres przechowywania danych: Dane z podania o prace są zwykle usuwane w ciągu sześciu miesięcy od przekazania wyników, chyba że w momencie włączenia do puli kandydatów uzyskano zgodę na przechowywanie danych przez dłuższy czas

Inne informacje i dane kontaktowe
W dowolnym momencie możesz skorzystać z prawa do informacji, poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwić się przetwarzaniu, a także prawa do przenoszenia danych. Możesz skontaktować się z nami przez e-mail lub listownie pod adresem podanym w stopce. W przypadku reklamacji masz również prawo zgłosić się do organu nadzorującego przetwarzanie danych.